Våra filmer

Se några av våra publicerade filmer. Få en mer personlig presentation av vår verksamhet både av personal och patienter.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
lund@newhairclinic.se

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
sthlm@newhairclinic.se

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

Share This