Ung och håravfall

Att vara ung och lida av håravfall är mycket jobbigt. New Hair Clinic har inte en strikt ålderspolicy, men vi är försiktiga och restriktiva när det gäller hårtransplantation på unga som tappar hår.

Forskning har visat, att hjärnan inte är helt färdigutvecklad när det gäller förmågan att bedöma risker, förrän individen nått 24-25 års ålder. Att värdera en långsiktig konsekvens är en slags riskbedömning. Man kan tendera att bortse från hur en hårlinje med olämpligt låg placering kommer att upplevas väsentligt senare i livet. Man tar lättsinnigt på det faktum, att en hårtransplantation i tidig ålder förmodligen innebär ett kontrakt för en fortsättning. Och vem vet om man då har tid, råd och lust att genomgå ytterligare behandling?

Det fundamentala, som man måste förstå är naturligtvis att en hårtransplantation inte botar manligt håravfall. Jag brukar säga, att håromflyttningen tar hand om den historiska aspekten, men beroende på främst arvsanslag måste man förvänta sig att tappa mer hår. Hur förloppet kommer att bli är svårt att förutsäga. Morfar och morbröder erbjuder mer prognostisk information än pappa och släktingar på hans sida. Att vara ung och tappa hår och lida av håravfall är inte helt okomplicerat.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This