Skägg & mustasch

Ansiktsbehåring kräver att man tar hänsyn till andra saker än när vi arbetar på hjässan.

Det finns vissa skillnader mellan hårsäckar som växer under hakan, runt munnen och på kinderna, och de som växer högre upp på huvudet. Skägg-hår är i regel strävare, tjockare och sällan spikraka, särskilt inte om de tillåts växa till sig i längd. Pigmenteringen kan vara annorlunda. Och ofta ligger hårsäckarna som ”singlar”, medan håret på huvudet som bekant växer i naturliga grupper om kanske 2 eller 3 hårsäckar.

Om man efterfrågar transplantation till områden med ansiktsbehåring är det vanligen av något av följande skäl:

  • Man har en asymmetri, till exempel kan ena kinden sakna hårväxt över en mindre yta, helt eller delvis.
  • Man kanske är ute efter att generellt täta till sitt skägg över större ytor, därför att man inte är nöjd med det man så att säga fått från början.
  • Man kanske vill ändra utbredningen, till exempel dra fram gränserna för skägget på kinderna.

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.
Det varierar från fall till fall. Enklast är om man kan ta hår från centrum av nacken. Det beror på om det är tillräckligt kraftigt, och kan smälta in i omgivningen. Det andra alternativet är att skörda med FUE från undersidan av hakan, under käklinjen. Då får man ju hår av rätt sort, och utglesningen syns knappast.

Att drilla skägg-hårsäckar är emellertid komplicerat, jag tror ingen annan klinik i Skandinavien ger sig på det. Men NHC har stor erfarenhet, eftersom vi i samband med rekonstruktioner ibland tvingas leta alternativa jaktmarker. Vid gynnsamma förutsättningar har vi drillat ut 700 grafts vid samma tillfälle, och över 2000 från samma patient. Och ändå har man haft ”tillräckligt” med skägg kvar för att behöva raka sig dagligen.

Hårsäckar i allmänhet har en vital sidofunktion: de innehåller ”reparationskittet” för hud. När vi skadar oss där det finns mycket hårsäckar läker huden snabbt. Två dagar efter skägg-FUE från hakans undersida rakar sig patienten normalt, och man ser inga sår. Men hur ”lätt” (riktigt lätt är det aldrig) eller komplicerat FUE-momentet är vet man aldrig på förhand, den individuella variationen är stor.

Av ovan sagda framgår, att man måste göra en ingående bedömning innan man kan ge klartecken för en transplantation i ansiktsområdet. Har man en helt orealistisk målsättning är det ju bra att prata med någon som har erfarenhet, så att man inte ger sig på ett omöjligt projekt. En hårlös fläck i skägget kanske är led i en alopecia areata (fläckvis håravfall), och då är det inte självklart att man löser problemet långsiktigt genom att plantera igen fläcken. Du kan alltid börja med att skicka bilder, och tala om vad du vill ha hjälp med, men du måste i de flesta fall träffa någon av våra läkare innan beslut fattas.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This