Polisonger

Där två hårsorter möts

Tekniken vid transplantation av polisonger, är att vi med FUE metoden skördar hårsäcksgrupper av lämplig struktur för polisongerna. Ofta använder vi en mix av hår från kransen och skägg hårsäckar tagna under käklinjen. Inplantering måste ske i så sned vinkel som möjligt. Längst ner mot kindskägget används i huvudsak skägg hår, högre upp mot tinningen dominerar hår tagna från bakhuvudet.

För att uppnå önskad täthet behöver man inte sällan göra två inplanteringar med ca 1 års mellanrum. Detta berättar vi i samband med konsultation, som alltid bör föregå ingrepp av det här slaget. Det är viktigt att du har en realistisk målsättning och fullt ut förstår vad som kan åstadkommas, och vad det kräver för insats.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This