PRP

“This clinical research provides support that the application of CRPP may have a therapeutic effect on AGA* and can be used as a safe complementary treatment option. However, more controlled and well-designed clinical trials should be conducted to confirm the clinical improvement of AGA with administration of PRP. Furthermore, other clinical trial that includes a larger sample of patients with AGA, simultaneously treated with PRP and topical and/or oral medications for hair growth, would also help define the efficacy of PRP as an adjuvant treatment of AGA.”
*ärftligt håravfall.

Denna sammanfattning avslutade en artikel I Dermatologic Surgery från april I år, och beskriver de slutsatser som kunde dras i en så kallad dubbel-blind-studie, omfattande 25 patienter under 6 månader. I samma nummer kommenteras artikeln av Aron G. Nusbaum, MD och Antonella Tosti, MD, båda knutna till Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida.

PRP är en förkortning, som står för Platelet-Rich Plasma. ”Platelet” är de minsta blodkropparna, mycket mindre än röda och vita blodkroppar. De kallas trombocyter eller ”blodplättar” på svenska. Trombocyterna har en nyckelroll när vi skadar oss. De innehåller ämnen som är nödvändiga för att få igång den ”kedjereaktion” som krävs för att blodet skall levra sig och täppa till en skada i blodkärlssystemet. Utan trombocyter kan vi förblöda.

PRP är en förkortning, som står för Platelet-Rich Plasma. ”Platelet” är de minsta blodkropparna, mycket mindre än röda och vita blodkroppar. De kallas trombocyter eller ”blodplättar” på svenska. Trombocyterna har en nyckelroll när vi skadar oss. De innehåller ämnen som är nödvändiga för att få igång den ”kedjereaktion” som krävs för att blodet skall levra sig och täppa till en skada i blodkärlssystemet. Utan trombocyter kan vi förblöda.

Hur PRP utförs

Det finns flera olika kommersiella system på marknaden, men de innebär förmodligen inga större skillnader, även om man faktiskt inte vet om något av systemen är bättre än övriga.

Man börjar med att ta ut ca 20 ml venblod, sedan centrifugeras blodet i en speciell maskin, och det leder till att man nu har tre tydliga skikt. I bottnen av röret hamnar de röda och vita blodkropparna, och högst upp har man blodplasma som inte innehåller någon större koncentration av celler. I mellanskiktet finns de ca 3 ml plasma som man är ute efter. De innehåller ett koncentrat – ca 3 gånger mer än ursprungligen – av trombocyter.

När man har avskilt den trombocyt koncentrerade plasman tillsätts en aktivator (oftast 0,15 ml 10 % -ig kalciumklorid), och därefter injiceras lösningen i skalpen, i underhuden. Det går åt mellan 0,1 och 0,2 ml per cm² behandlad yta. Det innebär att man kan behandla ca 20 cm² med 3 ml PRP.

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.

Den refererade studien är den första, där man försökt göra en vetenskaplig utvärdering. Den kan betraktas som en pilotstudie, men ger knappast svar på den praktiska fråga som alla är intresserade av: Är effekten tillräckligt stor för att det skall motivera ansträngningen för klinik och patient? Och det är precis det som kommentatorerna Nusbaum / Tosti kommer fram till.

Denna sammanfattning avslutade en artikel I Dermatologic Surgery från april I år, och beskriver de slutsatser som kunde dras i en så kallad dubbel-blind-studie, omfattande 25 patienter under 6 månader. I samma nummer kommenteras artikeln av Aron G. Nusbaum, MD och Antonella Tosti, MD, båda knutna till Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida.

Följer utvecklingen

Vi ser för dagen ingen anledning att ändra New Hair Clinic´s ståndpunkt. De behandlingsmetoder vi säljer till våra patienter bör vara så effektiva, att de motiverar kostnad i form av tid och pengar. Dessutom finns alldeles för många frågetecken fortfarande. Här har man följt 22 patienter (3 föll bort) i 6 månader. Men kvarstår den måttliga effekt man såg i vissa fall efter exempelvis 2 år?

Så länge man inte kan överblicka behovet av underhållsbehandling, och därmed jämföra metoden med andra metoder som Minoxidil (ROGAINE®), Finasterid och LLLT, tycker vi det är för tidigt att hoppa på tåget. Om man ger sken av att en metod är effektivare än vad som kan visas vetenskapligt, handlar det nog mer om marknadsföring, man vill framstå ”high-tech” –särskilt om man samtidigt svänger sig med begrepp som ”stamcellsbehandling” i sammanhanget. Vi tycker inte att våra patienter skall betala marknadsföring, även om metoden som sådan kan betraktas som riskfri.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This