Ögonbryns-transplantation

Ögonbrynstransplantation på New Hair Clinic ger dig trygghet då vi har rätt kompetens att utföra detta ingrepp, men eftersom området är så kosmetiskt utsatt, måste du alltid komma hit för en diskussion först.
Transplantat med 1–2 hårsäckar hämtas med FUE-teknik från noga utvalda ställen av hårbottnen. Hår i perifera delar av tinningarna brukar ha lämplig struktur. Sedan gör man instick i mycket sned vinkel och noga bestämd riktning – allt för att kunna skapa naturliga ögonbryn med den design man kommit överens om vid detaljplaneringen.
Alla naturliga ögonbryn är uppbyggda på i princip samma sätt. Närmast näsan finns tunna korta hårstrån, som är riktade uppåt. Längre ut åt sidorna övergår riktningen till att bli mer och mer horisontell. Strån i de undre delarna av ögonbrynet har dessutom en svag riktning uppåt, medan de övre stråna faller av lite nedåt. På så vis uppstår en tätare central zon, där hårstrån möter varandra med svag överkorsning.
ögonbrynstransplantation

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.
Transplanterade ögonbryn måste ansas med ca 12 dagars mellanrum, annars blir stråna för långa. De flesta operationer innebär inte att vi gör två helt nya ögonbryn av rent kosmetiska orsaker, utan att vi reparerar skador. Det är obligatoriskt att komma för konsultation hos någon av våra läkare, innan vi tar ställning till om vi tycker att en ögonbryn är ett välmotiverat ingrepp. Kajalpenna är inte sällan ett bra alternativ!

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This