INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har. New Hair Clinic, 559105–6899, 046–143280, Skiffervägen 92, 224 78 Lund är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Namn, E-postadress, Telefonnummer, Postadress, Utskicksinställningar, Anteckningar, Foton, IP-adress, Personnummer, Kundnummer.

Dessa uppgifter samlas in för att bokning ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund.

Dessutom sparas boknings- och försäljningshistorik, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt för statistiska ändamål.

Personuppgifter samlas in på två sätt:

  • Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
  • Då du själv skriver i personuppgifter vid konsultationsbokning online.

I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdatalagen.

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

  • Med stöd i fullföljande av avtal för utförande av tjänst. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kunna boka och utföra våra tjänster.

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

I och med att du kryssar i att du läst vår integritetspolicy och slutför din bokning så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

För att förenkla våra processer använder vi olika programvaror som tillhandahålls av nedanstående leverantörer. Dina personuppgifter kommer lagras i dessa program. Vill du få dina personuppgifter borttagna ur dessa system kontaktar du oss på info@newhairclinic.se.

NHC kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja NHC:s tjänster.

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa NHC:s rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer NHC att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

Vid ett fysiskt besök är vi enligt lag skyldiga att dokumentera behandlingar som du väljer att genomgå i en så kallad patientjournal. Därför har vi rätt att behandla dina personuppgifter i våra patientjournaler även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande uppgifter: Uppgifter om hälsan, antal och vilken typ av behandlingar som har utförts, val av medicinering samt vidtagna åtgärder.

Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på följande sida: https://www.newhairclinic.se/integritetspolicy/

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.