Hur mycket hår behöver jag?

Det finns ett ganska enkelt matematiskt samband mellan hur stor yta man behöver hår på (behovsytan), hur många hårsäckar man transplanterar, och vilken hårtäthet efter uppväxt (antal hårstrån per kvadratcentimeter) operationen resulterar i.

Man kan själv med en linjal mäta upp ungefär hur många kvadratcentimeters behovsyta man har. När vi gör våra maximala transplantationer kan vi flytta omkring 6000 hårsäckar. Man sprider sällan ut dessa över mer än 100 cm². Gör följande experiment: Rita en kvadrat med 1 cm sida. Innanför begränsningslinjerna ritar Du nu små raka streck, 1,5 mm långa, och friliggande i förhållande till varandra. Försök att rita så många streck som möjligt, och arbeta Dig relativt snabbt genom ytan. Efter ca 30 streck är det förmodligen svårt att hitta plats för fler!

Det här motsvarar rätt väl situationen vid en hårtransplantation. Kirurgen gör små insnitt, ungefär så tätt som Du ritat in. I varje insnitt planteras ett transplantat, som oftast innehåller två-tre hårsäckar. Det kan också vara två eller fyra-fem, samt undantagsvis en ensam hårsäck. Men ”två” eller ”tre” är vanligast, eftersom de flesta naturliga hårsäcksgrupper består av 2–3 hårsäckar, tätt tillsamman. Om alla transplantat producerar tre hårstrån skulle man, vid full uppväxt, kunna få ca 90 hårstrån /cm² vid maximal tätning.

Mitt i nacken har man normalt en täthet på åtminstone 200 hårstrån/hårsäckar per cm². Så tätt behöver man inte ha för att en yta skall se täckt ut, och så mycket hår har man inte material till att plantera annat än i undantagsfall och på små ytor. Vanligen måste man i så fall förtäta i ett par omgångar. I verkligheten varierar man tätheten efter en plan. Man prioriterar och tar hänsyn till om det redan finns hår på ytan. Vissa ytor i luggen kanske får upp mot 90 hår i tillskott/cm², medan andra kanske får nöja sig med hälften.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
lund@newhairclinic.se

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
sthlm@newhairclinic.se

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

Share This