Historien om hårtransplantationer

Hår är viktigt, inte bara för hur vi uppfattar vårt yttre. Hårsäcken är en urgammal ”uppfinning”. Redan från tidig Jura som var drygt 200 miljoner år sedan, finns fossilfynd som visar att evolutionen förmått de ytligaste lagren hud att utveckla ett specialiserat organ, hårsäcken.

För många varelser i vår brokiga djurvärld har håret främst haft en värmeisolerande funktion. För människan är väl den rollen mer eller mindre överspelad. Hår på huvudet kan visserligen ha en viktig skyddsfunktion, men numera oftare för att inte solens UV-strålar skall skada huden och kanske leda till cancer.

Men vi har ju oräkneliga hårsäckar över hela vår hudyta, med få undantag som fotsulor och handflator. Ofta producerar dessa bara osynliga fjun. Vad är deras uppgift? Nu kommer vi in på ett område, som de senaste 25 åren varit föremål för en allt intensivare forskning. Hårsäcken är ett fascinerande organ, med egenskaper som överraskar många. Den är bland annat ett ”magasin” för stamceller.

En del av dessa stamceller, de mesenchymala, som ligger längst ner i ”hårroten”, har en dubbel funktion. Dels styr de produktionen av ett hårstrå när hårsäcken är i sin aktiva fas. Men en på det hela taget mycket viktigare funktion, inte minst sett i evolutionens ljus, är att bidra till sårläkning. Allteftersom den här hemsidan utvecklas skall jag berätta lite mer om detta. Hårsäcken är ett fascinerande organ!

Japan och Orentreich

Kring 1930 experimenterade japanska plastikkirurger med en helt ny teknik när man försökte hjälpa patienter vars ögonbryn skadats, främst av eld eller kokande vätskor. Man utförde då världens första hårtransplantationer, och skrev om detta i medicinska tidskrifter. Olyckligtvis bara på japanska.

Men så kom kriget emellan, och det skulle dröja ända till slutet av 1950-talet innan dessa rön återupptäcktes. I USA fanns en hudläkare, dr Norman Orentreich, som började experimentera med att ta små hårbärande hudbitar från nacken, och plantera in på skalpen. Man fick då punscha ut kal hud av samma storlek, och vanligen utfördes ingreppen inte på helt flintskalliga personer. Så länge det fanns hår runt omkring gav metoden i många fall en förbättring visuellt. Men eftersom ingen hårtransplantation stoppar ärftligt manligt håravfall, nådde många av dessa patienter förr eller senare ett stadium där deras punsch grafts stod ut från skalpen som på en borste. ”Dock hår” är ett annat begrepp, som förknippas med den tekniken.

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.

I slutet av 1980-talet hade man kommit till insikt att PG inte var en lämplig metod. I Brasilien och USA började man istället skära ut hudremsor i bakhuvudet, och från dessa separerade man fram hårsäcksgrupper. En hårsäck är ungefär ½ cm lång, så det krävdes inte mikroskop. Men allt eftersom metoden förfinades lärde man sig hur man skulle sy ihop såren på bästa sätt, och hur man skulle utvinna hårsäckar med minimalt spill. Då kom mikroskopen in i bilden. New Hair Clinic tillhörde pionjärerna. Från klinikens etablering 1992 utfördes bara hårtransplantation med stripmetoden (FUT). Dr. Ribohn (som startade NHC) lärde sig den nya metoden direkt från en av dåtidens mest framträdande utövare, dr. Carlos Uebel i Brasilien.

Följer utvecklingen

Vi ser för dagen ingen anledning att ändra New Hair Clinic´s ståndpunkt. De behandlingsmetoder vi säljer till våra patienter bör vara så effektiva, att de motiverar kostnad i form av tid och pengar. Dessutom finns alldeles för många frågetecken fortfarande. Här har man följt 22 patienter (3 föll bort) i 6 månader. Men kvarstår den måttliga effekt man såg i vissa fall efter exempelvis 2 år?

Vid New Hair Clinic har vi utvecklat hårtransplantation med FUE metoden till en metod med hög säkerhet och hög kapacitet, även vid vilken internationell jämförelse som helst. Tack vare ett pragmatiskt system, där vissa medicinska uppgifter får delegeras, har vi skaffat oss två team med två FUE tekniker vardera. De kan arbeta på patienten samtidigt, och avlösa varandra. Ingen ensam doktor klarar att drilla ut 3000 hårsäcks-grupper ensam, men för våra team ligger det mycket väl inom möjligheternas gräns.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This