Garantier vid hårtransplantation

Garantier vid hårtransplantation på New Hair Clinic garanterar att hårtransplantationen alltid sker under direkt ledning av svensk legitimerad läkare, och på ett till alla delar fullt professionellt sätt. Det innebär bland annat att vi är uppdaterade när det gäller senaste forskning och teknologi, och att vi använder de absolut bästa instrumenten på marknaden, och att vår personal är utbildad och har tillräcklig erfarenhet.

Resultaten kan variera från en patient till en annan, vilket beror på att alla har olika förutsättningar. I vissa fall finns problem som kan bero på individens allmänna hälsoläge och ”livsstil”, eller problem till följd av tidigare genomförda operationer i skalpen. Resultaten kan också, till viss del, vara beroende av att eftervårdsinstruktioner följs.

Under normala förhållanden överlever en stor majoritet av de hårsäckar som inplanteras. Vi ser ytterst sällan komplikationer (exempelvis infektioner), som påverkar uppväxten av transplanterat hår. Genom att de flesta patienter bedöms ca ett dygn efter avslutad transplantation, upptäcker vi alltid infektioner, och kan sätta in behandling innan skada sker.

Skulle du inte bli nöjd kommer vi tillsammans att analysera situationen för att försöka hitta en förklaring. Vi har ett generöst synsätt, och kommer ytterst sällan i konflikt med våra patienter. Det förutsätts dock att Du haft realistiska förväntningar på vad som kan uppnås utifrån Dina förutsättningar. Vi lägger ner stora resurser på konsultationer före behandling.

Om hårtransplantation utförs på annan klinik efter det att du har opererats hos oss, bortfaller vårt garantiansvar för tidigare operationer. Likaså om du uppenbart missköter din eftervård.

 

Garantier vid hårtransplantation

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This