FUT (Strip metoden)

FUT var överlägsen punsch-graft-tekniken. Men nu är det oftast FUE som gäller. Kliniker som inte utför FUE kanske föreslår FUT, och då är det bra att du vet vad det handlar om.
När Thomas Ribohn 1991 besökte en av den tidens mest kända hårtransplantationskirurger i Brasilien, dr. Carlos Uebel så utfördes hårtransplantationer fortfarande nästan uteslutande som ”punsch grafts”. Alla har vi väl sett personer med ”dock hår” eller hår som påminner om en borste. Dessa operationer efterlämnade dessutom vita rutmönster i bakhuvudet.
Men Uebel tillhörde pionjärerna, som börjat tillämpa en ny metod: En i ändarna avsmalnad hudremsa skars ut från bakhuvudet, såret syddes noga för att ge så tunn ärrlinje som möjligt och under tiden separerade ett antal medarbetare fram transplantat från den uttagna ”stripen”. Thomas blev en mycket god vän med dr. Uebel, och tog med sig den nya metoden till Sverige när han 1992 startade New Hair Clinic i Lund.
FUT
Under 90-talet utförde vi tusentals stripoperationer, och förfinade efterhand vår teknik. Vi lärde oss så småningom att det var bättre att ta lite mindre breda remsor och på så vis kunna sy ihop såret utan att behöva underminera hudkanterna flera centimeter. Samtidigt utvecklades tekniken för att separera fram hårsäckar, spillet blev minimalt. Vår suturteknik bättrades också, under FUT,s sista år på kliniken såg vi till att hårsäckar från övre sårkanten kunde skjuta ner sina hårstrån i den blivande ärrlinjen – ”Trichophytic Closure”.

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.
Men vi märkte att fler och fler av våra patienter efterfrågade FUE metoden, och då såg vi en dramatisk förskjutning till sistnämnda metods fördel på bara något halvår. Vi kan fortfarande ta ut en strip, men reserverar metoden till situationer när man redan har ett fult ärr efter tidigare ingrepp. Vid rätt förutsättningar kan man hoppas på ett tunnare är, och detta är oftast första prioritet, inte att få en stor skörd av transplantat.
Man bör dessutom hålla i minnet, att en del patienter får breda ärr, oavsett kirurgisk teknik. Vi har flera gånger haft patienter med väldigt elastiskt nackskinn, kirurgin har gått lekande lätt, man har haft stora förhoppningar på ett närmast osynligt ärr. Och så har patienten istället visat upp en som regel alldeles slät kanske 7–8 mm bred hårlös remsa. Om man då skurit ut denna och sytt ihop igen, har resultatet som regel blivit detsamma. Sårläkningen kan inte alltid styras eller förutses.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This