Fue metoden ärr

Fue metoden ärr, där vi drillar bort ärr och sätter små hud-hårtransplantat i ”borrhålen”. Vi använder även metoden på ärr, som inte uppkommit i samband med tidigare hårtransplantationer.
New Hair Clinic började 2008 tillämpa en teknik för att behandla störande ärr med inplantering av hårsäckar. Istället för att göra en slits, drillar vi ut en cylinder av ärret med samma instrument som man senare kommer att använda för att plocka ut hårsäcksgrupper via FUE metoden. Det betyder, att transplantatet, passar bokstavligen talat som hand i handske, man undviker kompression av en oftast stel och ogästvänlig ärryta. Dessutom når den djupa delen av transplantatet ner till kapillärnätet (tätt liggande fina blodkärl, som transporterar syre och näring till cellerna).
Förutsättningarna för att transplantatet skall överleva är teoretiskt väldigt goda och våra resultat tyder på att det även fungerar alldeles utmärkt i praktiken.
Fue metoden ärr

Konsultation

Boka en kostnadsfri konsultation för en personlig bedömning av dina möjligheter till en lyckad transplantation.
Som en ”bonus” ger denna teknik ofta en viss pigmentering kring de inläkta hår-hud-transplantaten. Orsaken är även här, att transplantatet inte utsätts för sammanpressning, och dessutom trycker vi ner transplantaten lite djupare, så att de sitter i nivå med hudytan. Då är förutsättningarna goda för att en del av de pigmentbildande cellerna – melanocyterna – i huddelen av transplantatet skall överleva.
Ärr i hårbottnen kan man ha av många olika orsaker, exempelvis som följd av olycksfall eller kirurgiska behandlingar. Sådana ärr kan behandlas på traditionellt sätt, det vill säga med ärr-plastik, eventuellt föregånget av ballonginläggning för att minska stramheten och därigenom förbättra utsikterna för en ny, tunnare ärr-linje. Men vår teknik tillämpas ej i offentlig vård. Vi har flera gånger behandlat patienter, som remitterats till NHC från plastikkirurgiska kliniker. Man har gjort bedömningen att detta i många fall är den kostnads-effektivaste lösningen för patient och sjukvård.

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This