Hårtransplantationersedan 1992

Historien om hårtransplantationer

 

Den här hemsidan kan förbereda dig. Ju mer Du vet när Du träffar någon av oss, ju bättre tillgodogör du dig informationen. Vi som bidrar till innehållet på den här hemsidan har gedigen erfarenhet. Vi är ett team med utomordentlig personkemi. Vi har ett väl utvecklat koncept, som gör att alla är trygga i det man bidrar med. Professionalism är ett annat uttryck för den stämning som genomsyrar New Hair Clinic, och som våra patienter så ofta kommenterar spontant.

 

För 210 miljoner år sedan började allt

Hår är viktigt, inte bara för hur vi uppfattar vårt yttre. Hårsäcken är en urgammal ”uppfinning”. Redan från tidig Jura som var drygt 200 miljoner år sedan, finns fossilfynd som visar att evolutionen förmått de ytligaste lagren hud att utveckla ett specialiserat organ, hårsäcken.

För många varelser i vår brokiga djurvärld har håret främst haft en värmeisolerande funktion. För människan är väl den rollen mer eller mindre överspelad. Hår på huvudet kan visserligen ha en viktig skyddsfunktion, men numera oftare för att inte solens UV-strålar skall skada huden och kanske leda till cancer.

 

Dubbel funktion

Men vi har ju oräkneliga hårsäckar över hela vår hudyta, med få undantag som fotsulor och handflator. Ofta producerar dessa bara osynliga fjun. Vad är deras uppgift? Nu kommer vi in på ett område, som de senaste 25 åren varit föremål för en allt intensivare forskning. Hårsäcken är ett fascinerande organ, med egenskaper som överraskar många. Den är bland annat ett ”magasin” för stamceller.

En del av dessa stamceller, de mesenchymala, som ligger längst ner i ”hårroten”, har en dubbel funktion. Dels styr de produktionen av ett hårstrå när hårsäcken är i sin aktiva fas. Men en på det hela taget mycket viktigare funktion, inte minst sett i evolutionens ljus, är att bidra till sårläkning. Allteftersom den här hemsidan utvecklas skall jag berätta lite mer om detta. Hårsäcken är ett fascinerande organ!

 

Japan och Orentreich

Kring 1930 experimenterade japanska plastikkirurger med en helt ny teknik när man försökte hjälpa patienter vars ögonbryn skadats, främst av eld eller kokande vätskor. Man utförde då världens första hårtransplantationer, och skrev om detta i medicinska tidskrifter. Olyckligtvis bara på japanska.

Men så kom kriget emellan, och det skulle dröja ända till slutet av 1950-talet innan dessa rön återupptäcktes. I USA fanns en hudläkare, dr Norman Orentreich, som började experimentera med att ta små hårbärande hudbitar från nacken, och plantera in på skalpen. Man fick då punscha ut kal hud av samma storlek, och vanligen utfördes ingreppen inte på helt flintskalliga personer. Så länge det fanns hår runt omkring gav metoden i många fall en förbättring visuellt. Men eftersom ingen hårtransplantation stoppar ärftligt manligt håravfall, nådde många av dessa patienter förr eller senare ett stadium där deras punsch grafts stod ut från skalpen som på en borste. ”Dock hår” är ett annat begrepp, som förknippas med den tekniken.

 

Stripmetoden, FUT

I slutet av 1980-talet hade man kommit till insikt att PG inte var en lämplig metod. I Brasilien och USA började man istället skära ut hudremsor i bakhuvudet, och från dessa separerade man fram hårsäcksgrupper. En hårsäck är ungefär ½ cm lång, så det krävdes inte mikroskop. Men allt eftersom metoden förfinades lärde man sig hur man skulle sy ihop såren på bästa sätt, och hur man skulle utvinna hårsäckar med minimalt spill. Då kom mikroskopen in i bilden. New Hair Clinic tillhörde pionjärerna. Från klinikens etablering 1992 utfördes bara hårtransplantation med stripmetoden (FUT). Dr. Ribohn (som startade NHC) lärde sig den nya metoden direkt från en av dåtidens mest framträdande utövare, dr. Carlos Uebel i Brasilien.

 

FUE vinner mark -och tar över

I slutet av 1990-talet hade ett australiskt syskonpar (Woods) i hemlighet utvecklat en ny metod för hårtransplantation: FUE. Delvis oberoende av deras arbeten var samma utveckling på gång i USA. New Hair Institute i New York, med dr. Robert Bernstein, nämns där som den kanske främste pionjären.

Vid New Hair Clinic har vi utvecklat hårtransplantation med FUE metoden till en metod med hög säkerhet och hög kapacitet, även vid vilken internationell jämförelse som helst. Tack vare ett pragmatiskt system, där vissa medicinska uppgifter får delegeras, har vi skaffat oss två team med två FUE tekniker vardera. De kan arbeta på patienten samtidigt, och avlösa varandra. Ingen ensam doktor klarar att drilla ut 3000 hårsäcks-grupper ensam, men för våra team ligger det mycket väl inom möjligheternas gräns.

BOKA KONSULTATION

För att boka en kostnadsfri konsultationtid kan du ringa oss på 046-14 32 80 eller 08-32 28 00. Du kan också hitta en tid nedanför och boka in dig själv.