BCS-skalan

BCS-skalan är ett sätt att kvantisera den psykosociala effekten som tunnhårighet kan ha för individer. Skalan går från 1 till 4 poäng. Ju högre poäng, ju större negativ påverkan.

I vår verksamhet träffar vi alla, även ”ettorna”, de som säger att de egentligen inte bryr sig om att hårlinjen drar sig bakåt eller att den kala fläcken, där virveln en gång satt på hjässan, breder ut sig mer och mer.

Lyckligtvis ser jag sällan ”fyrorna”, som i BCS är personer vars psykiska hälsa allvarligt påverkats. Depressioner, där hårproblem bär en stor del av ansvaret för nedstämdheten, är inte helt ovanliga. Jag har haft patienter som vårdats efter självmordsförsök. Och jag har suttit med hela familjer – oftast mamma, pappa och en son kring 20 – där allt kretsar kring pojkens krypande vikar. Typiskt är då att huvudpersonen, om ordvitsen ursäktas, sitter med mössa på sig tills jag uttryckligen ber att få titta efter hur det ser ut. Föräldrarna berättar, att så är det hemma också. Den unge mannen känner sig så utsatt att han inte ens kan visa håret för sina allra närmaste. Och när jag frågar hur ofta ämnet diskuteras hemma blir jag sällan förvånad, för jag vet redan att svaret kan vara 30-40 eller mer än 50 gånger per dag. Det behövs inte särskilt mycket fantasi för att föreställa sig vilken påverkan detta får på allas livskvalitet.

BCS-skalan

Lund
Skiffervägen 92
Tel: 046-14 32 80
[email protected]

Stockholm
Nybrogatan 75
Tel: 08-32 28 00
[email protected]

Du hittar oss i
Lund & Stockholm
& nära
Malmö & Helsingborg

© 2018 New Hair Clinic
Hemsida av lundit.se

Share This