Formulär

Behandla håravfall

Den följande texten är en bred introduktion. Läs den gärna som en förberedelse om du tänkt gå till någon för att behandla ditt håravfall. Då vet du lite vad det handlar om, och får ut mer av ert möte.

Du måste ta ett eget ansvar för dina eventuella beslut, och det kräver ett visst mått av kunskap.

Jag vänder mig nu i första hand till dig, som kanske via en förflugen kommentar plötsligt börjat fokusera på att behandla ditt håravfall. Eller kanske har du sett den där misslyckade semesterbilden, där någon vänder bakhuvudet till, och upptäckt att killen med en begynnande ”måne” är – du.

Det är vanligt att man då samtidigt börjar fokusera på hårförluster: Skall man hitta så här många hårstrån i kammen eller i vasken efter hårtvätt? Och hur ser det ut i släkten? Du har förmodligen hört att håravfall och tunnhårighet, speciellt hos män, ofta nedärvs. Så är det här ett öde att bara finna sig i, eller kan du göra något åt det, kan man behandla håravfall?

Först det elementära.

Vad är en hårsäck?

Hårstråt växer från bottnen av en liten ”hylsa” eller ”säck”.  Varje sådan hårsäck eller follikel är på huvudet ca 3-4 mm lång, och sträcker sig oftast en liten bit ner i underhudsfettet. Bilden nedan visar något väsentligt, nämligen hårsäckarnas anordning i naturliga grupper:

Bakhuvud i stark förstoring. Hår från hårsäckar i grupper om 2, 3 eller ibland fler, naturliga grupper.

Hormonstabila och hormonkänsliga hårsäckar

Du har förmodligen över 100 000 hårstrån i ditt ”hår”, och dessa kommer från två olika sorters hårsäckar. Den ena sorten tillverkar det hår man i regel behåller även om man blir vad som i dagligt tal kallas ”flintskallig”.  Sådant hår bildas av hårsäckar, där cellerna inte reagerar på det manliga könshormonet. Håret i kransen är vad vi kan kalla hormonstabilt, och denna egenskap behåller hårsäckarna även om de flyttas upp på hjässan.

Den andra hårtypen är det hår i första hand män riskerar att tappa uppe på hjässan. Det utgår från hårsäckar, som kan ha benägenhet att så småningom bli grundare och grundare under inverkan av en variant av det manliga könshormonet (DHT).

Hårsäckens cykel – växling mellan aktiv fas och vilofas

Det förekommer en mycket intensiv celldelning i bottnen av hårsäcken. Precis som hudceller förnyas från djupet, och under sin vandring upp mot ytan omvandlas till en kärnlös tunnväggig platta, fylld av hornämne, förlorar även de nybildade cellerna i hårsäcken sina cellkärnor när de förskjuts uppåt i det blivande hårstråt. I stark förstoring verkar hårstråt vara beklätt med fjäll, och varje sådant ”fjäll” representerar det som en gång var en levande cell.

Månad efter månad bygger follikeln på sitt hårstrå, som därigenom växer 10- 15 mm på huvudet. Men så småningom behöver hårsäcken lämna denna aktiva fas och gå i vilofas. Det har visat sig att hårsäckarna på huvudet närmast uppför sig slumpmässigt i sina växlingar mellan aktivitet och vila. Samma hårsäck kan gå från en aktiv fas på ½ år för att nästa gång bygga hår i mer än 10 år. Vilofaserna är sällan kortare än 2 månader, och under den perioden är hårsäcken i princip nedmonterad. Men en speciell grupp celler, stamceller, har förmågan att, när tiden är inne, se till att en ny och i bästa fall fullvärdig hårsäck återuppstår på samma ställe.

Miniatyrisering

Vad som styr hårsäckarnas växlingar mellan olika faser är i princip okänt. Eller rättare: mönstret har visat sig så invecklat att man ännu inte har bilden klar för sig. Hundratals miljoner i forskningspengar har visserligen ökat kunskapen, men inte lett till full förståelse. Man vet att ärftligt manligt håravfall (androgenetiskt håravfall) utvecklas genom att hormonkänsliga hårsäckar på hjässan efter hand inte förmår att återgå till sin forna storlek, när de varit i vilofas. Man kan säga att de miniatyriseras, och på ytan speglas detta av att hårväxten får en allt sämre kvalitet. Hårstråna blir tunnare, mindre pigmenterade, och växer långsammare. Så småningom ses bara fjun och slutligen slutar follikeln helt att producera hår. Kalheten breder ut sig.  Och hela denna process har alltså med DHT att göra.

Drabbar vissa ytor först

Det typiska vid manligt håravfall är att vikarna fördjupas, sidorna av främre hårlinjen drar sig alltså bakåt. Samtidigt uppträder ofta en försämring av hårkvaliteten kring virveln på bakre delen av hjässan, den del vi kallar kronan. Men tunnhårigheten kan bre ut sig på olika sätt, ibland drabbas bara luggen, ibland behåller man en hygglig lugg fast en allt större ”måne” utvecklas. Den amerikanske läkaren Norwood har konstruerat en mall för olika stadier av tunnhårighet hos män, norwoodskalan.

Tunnhårighet / håravfall hos kvinnor

Ungefär hälften av männen kommer att bli mer eller mindre tunnhåriga, och den ärftliga varianten är den helt dominerande orsaken. Men även kvinnor kan drabbas. Kvinnligt håravfall är en betydligt mer komplicerad historia. Beroende på var man vill sätta gränsen mot det ”normala” kan man nog uppskatta att 10 – 15 % av alla kvinnor kommer att få bekymmer med sitt hår.

Oavsett vad orsaken bakom tunnhårigheten är, försöker vi sortera in den i två olika grupper: Den ena gruppen har ”bara” tappat hår över hjässan, men har kvar bra eller hyggligt hår över tinningar och bakhuvud. Ärftligt kvinnligt håravfall brukar höra till denna kategori.  Den andra gruppen har en mer diffus uttunning av håret över hela huvudet.

Sammanfattningsvis gäller, att ärftligheten spelar en framträdande roll hos bortåt hälften av tunnhåriga kvinnor.  Mekanismen är sannolikt hormonell, men betydligt mer komplicerad än hos män med ärftligt håravfall. Känslighet för DHT anses spela en mindre roll, eller snarare, är den viktigaste orsaken hos färre kvinnor. Lokal brist på en variant av det kvinnliga könshormonet i hårsäckar har visat sig ha betydelse i en undergrupp, medan andra hormonella orsaker har betydelse i andra fall.

Kvinnor med dåliga benmärgsförråd av järn löper avsevärd risk att drabbas av ett diffust håravfall, som kan utvecklas under lång tid. Återställande av järndepåerna kan rätta till situationen, men även den processen tar lång tid.

Andra och ovanligare orsaker att tappa hår

En del läkemedel kan som biverkan ge hårförluster . Cellgifter, p-piller och vissa läkemedel mot acne (ungdomsfinnar) hör till den gruppen. Stress, krisreaktioner och genomgång av allvarligare infektioner eller större kirurgiska ingrepp kan också leda till att man tappar hår. Många kvinnor upplever att håret blir tjockare under en graviditet, men 3-4 månader efter barnets födelse kan man uppleva ett ibland betydande håravfall. Rubbningar av ämnesomsättningen (sköldkörtelns funktion) kan också drabba håret, det gäller båda könen. Rökning är en fristående riskfaktor för tunnhårighet, över huvud taget har livsstilen betydelse. Ätstörningar leder i regel till synliga konsekvenser för håret.

Att återställa, att förebygga

Oavsett om du just börjat oroa dig för ett ökat håravfall, eller redan nått ett mer avancerat stadium av tunnhårighet, bör du hålla isär två målsättningar. Den ena går ut på att omfördela hår genom en hårtransplantation.  Den andra innebär att behandla håravfall och förhindra att tunnhårigheten breder ut sig till nya områden. Det är viktigt att förstå att hårtransplantationen inte ”botar” exempelvis ett framtida manligt håravfall.

Hur mycket hår kan och ”bör” transplanteras?

Jag brukar säga att beräkningen av hur många hårsäckar en viss patient behöver, sker inom givna matematiska ramar. Först behöver vi veta hur stor yta, som skall behandlas. Sedan måste vi ha en uppfattning om hur många hårsäckar man behöver plantera på varje kvadratcentimeter för att resultatet skall se naturlig ut. Att sätta vitala hårstrån glest på en stor yta ser onaturligt ut, eftersom vi omedvetet förknippar gleshet med förekomst av ”dåligt” hår. Genom att multiplicera tätheten (antalet naturliga hårsäcksgrupper per cm2) med ytan får vi svar på hur många hårsäckar vi behöver för att lösa problemet. Eller annorlunda uttryckt, vilken omfattning bör hårtransplantationen ha för att kunna skapa ett naturligt resultat med den ambitionsnivå patienten har .

En del av våra patienter har redan tappat ”allt” hår när de kommer på konsultation hos New Hair Clinic. Det kan röra sig om 250 cm2 kal yta eller mer. Då kanske man måste begränsa ambitionsnivån till en ny lugg och ett glesare mellanområde, som på ett naturligt sätt avgränsar en helt kal eller nästan kal bakre yta. Även vid en sådan, begränsad målsättning, får man i regel räkna med att det behövs mer än en operation. Ju högre man lägger ribban, ju fler hårsäckar behövs, och ju större blir kostnaden.

Naturlighet är A och O

Idag har utvecklingen av instrument och teknik nått så långt att man kan återställa hår på ett fullkomligt naturligt sätt. Håret växer i naturliga små grupper, och det är just sådana man transplanterar. Hårlinjer har en viss uppbyggnad, och den kan återskapas. Virvlar är inte längre ett problem, varje transplantat kan inplanteras i en given riktning och med en given vinkel i förhållande till hudytan. Även vid högt ställda krav kan tätheten drivas upp, men ibland kräver det att man förtätar i en andra omgång. Med hög ambitionsnivå följer en högre kostnad, men i förhållande till annan plastikkirurgi anses hårtransplantationer vara rimligt prissatta när man tar hänsyn till vilka personella resurser och vilken tid som krävs.

Kostnadsfri konsultation

New Hair Clinic lägger stor vikt vid att den som funderar på en hårtransplantation skall ha en djup förståelse för vad som är möjligt att göra, och vilka alternativen är. Jag träffar så gott som dagligen patienter här i Lund, och reser dessutom regelbundet till Göteborg och Stockholm.  Tidbokning sker via kontoret i Lund. I Stockholm har vi dessutom en fast representant (Pierre Leander). Sedan många år kan Per-Åke Grunnan konsultera patienter på andra orter i landet, eftersom han reser runt.
Mats Ingers, medicinskt ansvarig vid New Hair Clinic i Lund

Läs om kvinnligt håravfall här!