Formulär

Om NHC

New Hair Clinic

New hair clinic har över 20 års erfarenhet av hårtransplantationer och har sedan starten 1992 arbetat med en metod som ger våra patienter håret tillbaka på riktigt. vi finns i stockholm och lund.

Inte konstgjort hår, inte någon annans hår, utan eget hår som fortsätter att växa livet ut. Att få ett eget naturligt växande hår tillbaka är för många som att bli hel igen. Självbilden återupprättas, och man mår ofta mycket bättre. Detta är vår belöning och drivkraft.

New Hair Clinic i Lund har gjort hårtransplantationer sedan 1992, först enligt Strip-metoden och sedan 2004 även med FUE-metoden. Vi är en hårtransplantationsklinik med komplett register för att behandla såväl manligt håravfall som kvinnligt håravfall. Sedan 2011 finns New Hair Clinic även på Nybrogatan 75 i Stockholm.

Du är välkommen att boka en kostnadsfri konsultation hos oss!
I Stockholm når du oss på 0709-595408 eller sthlm@newhairclinic.se

I Lund når du oss på 046-143280, lund@newhairclinic.se eller pia.nielsen@newhairclinic.se

I Göteborg kan du träffa oss flera gånger om året när dr Mats Ingers kommer dit för att ge kostnadsfria konsultationer. Anmäl ditt intresse till info@newhairclinic.se eller 046-143280 för en konsultation i Göteborg.

Visa hela sidan

om_nhc

Personal

Alex
Granberg

FUE tekniker

Åsa
Tallåker

Chief Assistant, FUE tekniker

Christina
Andersson

Läkarsekreterare

Eva
Sjörin

VD

Mia
Andersson

Dagpersonal

Hanna
Blomdell

FUE tekniker

Jenny
Sjörin

Front office support

Josefin
Gautier Uppström

Assisterande sköterska

Linda
Sjörin

Administration

Marielle B
Johansson

FUE tekniker

Mats
Ingers

Medical Director

Mia
Sjörin

Surgical assistant, FUE tekniker

Peter
Uppström

Leg läkare, transplantationskirurg

Pia
Nielsen

Coordinator

Pierre
Leander

Sales manager, Konsultant Sthlm

Sasan
Nourzadeh

Kväll/nattpersonal

Garantier vid hårtransplantation på NHC

New Hair Clinic garanterar att hårtransplantationen alltid sker under direkt ledning av svensk legitimerad läkare, och på ett till alla delar fullt professionellt sätt.

Det innebär bland annat att vi är uppdaterade när det gäller senaste forskning och teknologi, och att vi använder de absolut bästa instrumenten på marknaden, och att vår personal är utbildad och har tillräcklig erfarenhet.

Läs mer om våra garantier!

Visa hela sidan

ISHRS sedan 2003

dr mats ingers på New Hair Clinic är medlem i ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) sedan 2003.

Vi håller oss ständigt uppdaterade och deltar kontinuerligt i den årliga hårtransplantationskongressen.

 

Tillbaka från ISHRS’ kongress 2012!
Den vecka när världens ledande kirurger inom hårtransplantationer samlas för sitt årliga möte och utbyter erfarenheter får man inte missa.

Jag har varit på dessa kongresser varje år sedan 2005, dessförinnan skickade vi andra representanter från kliniken under ett par år. I år var mötet förlagt till Bahamas.  Men den som tror att det är en nöjestripp torde bli besviken. Under de fyra kongressdagarna har man program från 07 på morgonen till 18 på kvällarna. Ett par av dagarna fanns möjlighet att delta i ett lunchsymposium, samtidigt som man åt. Så nog utnyttjas tiden! New Hair Clinic sände i år en delegation bestående av 6 representanter. Förutom jag själv åkte min kollega, dr Peter Uppström, samt 4 av våra assistenter; Åsa Tallåker, Marielle B Johansson, Nathalie Olsson och Jenny Sjörin. Det verkar som om vi var de enda svenska representanterna.

Det bestående personliga intrycket jag har är att nyheterna när det gäller det rent tekniska utförandet av en hårtransplantation med standardförutsättningar inte har förändrats så mycket de senaste åren. Fler patienter väljer idag FUE framför stripmetoden och den tendensen verkar vara universell. Intressant var dock att notera att av de ca 500 delegaterna på Bahamaskongressen var förvånansvärt många nybörjare på FUE. Ett annat bestående intryck är att NHC har kliniska rutiner och ett koncept, som står sig mycket väl i jämförelse med andra kliniker. Hos oss är sterilitet i operationsrummet en självklarhet. Våra assistenter blev förvånade över hur vanligt det är på andra kliniker att man sitter och separerar hårsäckar utan sterila operationshandskar, och att man har förstoringshjälpmedel som inte befrämjar en god arbetsställning. När det gäller hårtäthet i hårlinjer och över huvud taget hur tätt det är lämpligt att inplantera hårtransplantat finns olika ”skolor”. NHC har funnit att 30 – 45 transplantat per kvadratcentimeter kan vara lagom på prioriterade ytor. Det finns kliniker som menar att de sätter tätare. Men, och detta framförs varje gång diskussionen kommer upp – det gäller ju också att ha tillräckligt antal transplantat (donorhår) till sitt förfogande. I många fall är det totala antalet naturliga hårsäcksgrupper (FU) som man kan utvinna från en individ, oavsett antal operationstillfällen, inte ens 5000. Skulle man sätta 50/cm2 gick det bara att täcka 100 cm2, medan behovsytorna i verkligheten ofta är de dubbla, åtminstone på lång sikt. Det intressantaste fältet är den avancerade ”hårbiologin”. Kunskapen om hur hårsäckarnas cykler mellan anagen och telogen fas regleras, vilken roll stamceller och ”progeneratorceller” har i detta samspel, vilka signalsubstanserna är i olika normala och sjukliga förlopp, vad som gömmer sig bakom framtidens nästa hörn – här har vi en del spännande trender att rapportera. På återseende! //Mats Ingers

Besök Ishrs hemsida här.

ishrsbig

NHC på ett av Lunds största företagsområden

New Hair Clinic i Lund är medlem i Gastelyckan och Hasslanda Företagarförening, ett av Lunds största företagsområden. Föreningen har som huvudsakliga syfte att främja medlemmarnas intresse genom bl a informations- och erfarenhetsutbyte, drivande av gemensamma service- och utbildningstjänster samt att vara kontaktorgan gentemot kommunala och statliga myndigheter.

Orentreich – mannen bakom hårtransplantation

I Japan visste man hur man transplanterar hårsäckar från huvudet till andra delar av huden redan före andra världskriget

Ingreppen gjordes som led i rekonstruktioner efter exempelvis brännskador. Man var skicklig på att bygga upp nya ögonbryn, och beskrev också sina metoder i japanska vetenskapliga tidskrifter. Men på grund av kriget kom det att dröja in på 1950-talet, innan den västerländska medicinen upptäckte de japanska rönen.

En amerikansk kirurg, Orentreich, brukar betraktas som den moderna hårtransplantationens fader. Det banbrytande var att Orentreich visste att håret vid tinningarna och i nedre halvan av bakhuvudet inte påverkas av det ärftliga manliga håravfallet, och att detta hår bibehåller den egenskapen även om hårsäcken flyttas upp på hjässan. Tidigare hade man trott att det var meningslöst att ta hår från nacken, eftersom man utgick från att det inte skulle klara sig ”på flinten”.

Visa hela sidan

historik