Formulär

STRIP-metoden

New Hair Clinic har utfört hårtransplantationer med Strip-metoden sedan 1992.

Efter att du tagit plats i operationsstolen på New Hair Clinic planeras hårtransplantationen med Strip-metoden i detalj. Vi ritar upp konturen för hårlinjen och diskuterar oss fram till hur hårsäckarna skall fördelas.

Vi ger dig ett lugnande behaglighetsmedel intravenöst genom en liten plastkanyl. Vid Strip-metoden kan man raka mindre av ditt befintliga hår, genom att tejpa upp håret i bakhuvudet och bara raka ett litet område. Där ritar man in konturen av den hudbit som skall ge dig hårsäckar för hårtransplantationen. Därefter lokalbedövar kirurgen detta område.

Hudbiten tas ut av kirurgen. Arbetet med att dela upp hudremsan i de naturliga hårsäcksgrupperna pågår redan för fullt under mikroskop.

Du får åter lugnande medel och kirurgen lokalbedövar runt det område där hårtransplantationen skall utföras. Du ligger ner bekvämt och sover största tiden av denna del på operationsdagen. Det försnittas på området där vi ska sätta ditt hår och därefter plockas varje transplantat ned i ett eget instick – vid en stor hårtransplantation med Strip-metoden blir det oftast 1800 – 2400 sådana små instick. Det är ett tidsödande arbete som hela tiden sysselsätter operationsassistenterna. Vi använder metylenblått vid inplanteringen för att göra de små instickshålen tydligare.

När de sista hårsäcksgrupperna är på plats, området noga rengjorts och eventuella små korrigeringar är utförda, läggs ett skyddande bandage. Detta behåller du under följande natt. Dagen efter hårtransplantationen med Strip-metoden avlägsnas bandaget samt några stygn.

1 vecka efter hårtransplantation med strip-metoden

Vill du se bilder som är tagna i samband med Strip-metoden? Direkt efter operationen, 1 vecka efter, vid stygnborttagningen, 1 månad efter mm. Klicka här!

Priser på Strip-metoden på New Hair Clinic:

5000:-/100 transplantat

Minimumpris vid en strip-operation är 30000kr.

Pristillägg
Om du inte vill rakas på ytan dit håret skall transplanteras tillkommer ett pristillägg på 5000:- vid en stor stripoperation, 4000:- vid en mellanstor stripoperation och 3000:- vid en mindre stripoperation.

Finansiering
New Hair Clinic samarbetar med följande kreditinstitut:
Med Medical Finance kan Du dela upp Dina operations- eller behandlingskostnader på det sätt som passar just Dig bäst.
Låt Wasa Kredit hjälpa Dig med finansieringen av Din operation eller behandling!

Läs om FUE-metoden här!