Formulär

FUE-metoden

fue-metoden, en klar fördel är att man kan utnyttja större tag-områden vid hårtransplantationen.

På så vis kan man även ta klenare hårsäckar, som kan ge finare hår till en hårlinje. På New Hair Clinic utför vi hårtransplantationer med FUE-metoden och har sedan 2010 drillat ut över 4 miljoner hårsäcksgrupper med FUE.

Vi planerar först noggrant hur mycket hår som vi skall ta ut och hur dessa hår senare skall placeras. Vi rakar ett större område i bakhuvudet och vid tinningarna, där du har permanent (icke hormonkänsligt) hår. Men vid mindre operationer med FUE-metoden kan man även raka så kallade ”remsor”. Då kan man dölja tag-området efter operationen, genom att kamma över håret där.

Därefter ger vi dig ett valium-liknande ämne, intravenöst. Efter desinfektion lägger kirurgen lokalbedövning.

Vi börjar nu plocka ut transplantat, bestående av naturliga hårsäcksgrupper. Vid FUE operationen har vi till vår hjälp två instrument, en punch och en mycket fin peang. Man trär punchen, som har en diameter av 0,6-0,7 mm (beroende på hårtyp), över de 2-3 hårstråna i en hårsäcksgrupp. Därefter drillas punchen ner genom de yttre hudlagren, alldeles längs den riktning som hårsäckarna växer i. Motståndet minskar, och man är nere i underhudsfettet. Då avlägsnas punschen, och man drar med ett försiktigt ryck upp transplantatet.

Det är viktigt att inte gå för högt upp i mitten av nacken, eftersom man inte får komma upp bland det hår man kan riskera att tappa senare i livet. Likaså är det viktigt att man inte drillar ut hårsäcksgrupper för tätt (inte tätare än ca var 3:e hårsäcksgrupp inom ett område).

Efterhand som hårsäckarna drillas ut, läggs de i sterila skålar, som innehåller kall salt- och näringslösning. En kvalitetskontroll i mikroskop görs fortlöpande. Vid FUE-metoden arbetar vi hela tiden med lupp-glasögon. Vid rätt teknik är minst 95% av de tillvaratagna hårsäcksgrupperna intakta. Arbetet kräver hela tiden full koncentration för att man inte skall avvika från rätt riktning vid utstansningen.

Hårtransplantationen pågår hela dagen. Hårsäckarna ligger i salt- och näringslösning i kylskåp innan de sätts på plats. Inplanteringen med FUE-metoden går till på precis samma sätt som vid hårtransplantation med Strip-metoden: det försnittas och därefter plockas varje transplantat ned i ett eget instick. Detta moment tar några timmar och nu ligger du bekvämt och sover. Under tiden arbetar 2-3 vävnadstekniker med att sätta det nya håret på plats. Vi använder metylenblått vid inplanteringen för att göra de små instickshålen tydligare.

När arbetet avslutats tvättas ytan noga, och vi lägger ett skyddande bandage. Därefter får du vila på ditt rum där du antingen kan sova, titta på TV eller kanske läsa en bok. Redan nästa dag kan man upprepa hårtransplantationen med FUE, om behovet av hårsäckar är stort. En klar fördel med New Hair Clinic är att vi har möjlighet att behålla våra patienter under hela den period man behöver för att slutföra arbetet.

Vill du se bilder som är tagna i samband med FUE-metoden? Direkt efter operationen, 1 vecka efter, 2 veckor efter, 1 månad efter mm? Klicka här!

Priser på FUE-metoden på New Hair Clinic
När hårsäckarna drillas ut enligt FUE-metoden från huvudet gäller följande priser:

Vid en mindre FUE-operation (upp till 500 transplantat) är kostnaden 30000kr. Vid större operationer är priset 5000kr/100 fue-transplantat.

Upp till 3000 FUE transplantat kan skördas på en dag/patient. Vid större antal utnyttjas två operationsdagar.

Vid FUE från andra delar av kroppen (”kroppshår”) är prissättningen 8000 SEK/100 FUE transplantat.

Minimum pris vid hårtransplantation med FUE-metoden är 30000 SEK.

Vill du inte rakas i området där det nya håret skall sättas tillkommer en avgift på 3000-5000kr. Rakning med sk ”dolda remsor” i bakhuvudet vid en fue-operation ger ett tillägg på 5000kr.

Finansiering
New Hair Clinic samarbetar med följande kreditinstiut:
Med Medical Finance kan Du dela upp Dina operations- eller behandlingskostnader på det sätt som passar just Dig bäst.
Låt Wasa Kredit hjälpa Dig med finansieringen av Din operation eller behandling!

Läs om Strip-metoden här!