Formulär

Mats Ingers blogg

En fin september!25 september, 2015

I vår del av landet är det fortfarande sommar, i alla fall metrologiskt. Vi kan summera en fin september. Idag har jag haft en ”chatt” på Aftonbladet och under en timme svarat på frågor kring hår – och frånvaro av hår. Många av frågorna har jag fått tidigare, men läsekretsen lyckas ständigt överraska med nya infallsvinklar. Jag gillar det. Det är väl den ”gamla magistern” i mig som får utlopp. Hade jag inte blivit läkare hade jag nog hamnat bakom en kateder.
Fast egentligen är skillnaden inte så väldigt stor. Hälso- och sjukvård handlar till stor del om att få människor att förstå hur de skall ta hand om sig själva för att hålla sig friska. Och om hälsan sviktar behöver man också förstå vad sjukdomen innebär för att kunna kämpa sig tillbaka till full hälsa.
Och tunnhårighet – här behöver man verkligen ha egna kunskaper för att förstå vad som händer och vad man skulle kunna göra. Jag lägger upp mina konsultationer som en biologitimme i skolan, där vi skall lära oss en massa om hårsäcken. Ibland får jag ”påskyndande frågor”, men jag upplever mycket oftare att man tycker att det är intressant och roligt att få lite djupkunskap om hur fantastiskt vår kropp fungerar. Inte behöver man veta att det bara finns en receptor för alla androgena hormoner, eller att det är en ”bugg” i denna receptor, som ytterst orsakar ärftligt manligt håravfall. Men om man samtidigt får veta att genen för denna receptor sitter på X-kromosomen kan man förstå varför man fått krypande vikar redan före 30, när pappa, 50 år, fortfarande har hår som Bill Clinton!
Ha det så bra!
Mats

Inga Kommentarer till 'En fin september!'

En föränderlig värld3 september, 2015

Vi lever i en föränderlig värld. Det gäller i stort som smått. Vissa företeelser har vi sett förr under historiens gång. Som folkvandringar. Andra företeelser är nya, och en följd av en ständigt snabbare teknisk utveckling. Kommunikationerna är bättre än någonsin tidigare, vilket ger nya idéer vingar, men även problem globaliseras av samma orsaker. Alla påverkas, med eller mot sin vilja. De som tänker positivt tycker att vi lever i en spännande värld. Andra är mest oroliga.
Och NHC är inget undantag, vi påverkas också. Den största förändringen under de senaste 3-4 åren är att FUE praktiskt taget helt trängt ut den andra metoden för att skaffa sig hormonstabila hårsäckar att omfördela. Vi gör inte 10 – 20 cm långa snitt i bakhuvudet längre, vi drillar ut hårsäcksgrupperna styckevis. Det innebär att vår personalstyrka har omstrukturerats.
Att vi lever i en värld där information flödar fritt har vi märkt på mer än ett sätt. För länge sedan, när jag kom i kontakt med NHC, konkurrerade vi mest med svenska aktörer, och då gällde i huvudsak tidningsannonsering. Sedan blev hemsidan ett viktigt komplement för att så småningom nästan helt ta över. Men samtidigt i konkurrens med all världens klinikers hemsidor.
En sak har dock inte ändrats. Vi får fortfarande många patienter som följd av att tidigare kunder varit nöjda. Vår styrka är fortfarande det jag brukar kalla vårt koncept. Alla som på något sätt är inblandade i processen, från de som administrerar, konsulterar och svarar på alla möjliga och omöjliga frågor, till personerna i operationsrummet, vet exakt varför vi gör som vi gör. Konceptet är oberoende av enskilda medarbetare, det är större än så. Det är drygt 20 års erfarenhet, och ger en trygghet som alla patienter känner av.

/Mats Ingers

Inga Kommentarer till 'En föränderlig värld'

Hydracellbehandling?27 januari, 2014

Vad ska man tro om den hydracellbehandling som en klinik i Sverige använder, finns det några större risker med den?

Och vad skiljer den från en ” vanlig” stamcellsbehandling som används i syfte att förhindra fortsatt håravfall?

Finns det några uppenbar cancerrisk? Ha en son som har börjat få höga vikar och vi söker efter rätt behandling! Vi har även tankar på hårtransplantation.

Tack på förhand!!

 

Hej,

Om man googlar ”Hydracell” hamnar man på flera spår: En schampo-linje hos Lóreal. Någon form av pumpsystem. Och så slutligen en i dagsläget experimentell metod för att stimulera hårväxt genom att kombinera PRP och extracellulär vävnad, utvunnen från gris. Självklart är det inte lätt för en lekman att förstå vad denna behandling går ut på, och det blir knappast klarare av att företagets egen hemsida påstår att man ”vaccinerar mot håravfall”.

Låt oss starta med begreppet PRP. Det står för Platelet Rich Plasma. Platelet är ett medicinsk-engelskt namn på våra minsta blodkroppar, trombocyterna, även kallade ”blodplättar”. Om vi skadar oss blöder det, och för att det inte skall fortsätta att göra så aktiveras ett system, som fångar upp blodplättar i ett finmaskigt nät av proteintrådar. Dessa trombocyter släpper loss en lång rad av substanser. De sammanfattas under benämningen tillväxtfaktorer (growth factors), och är nödvändiga för att vävnaden skall repareras.

PRP i praktiken innebär att man tappar ut en mindre mängd venblod, ungefär som när man ”tar sänkan”. Genom att centrifugera patientens eget blod kan man få fram ett koncentrat av trombocyter, som kan injiceras i skalpens underhud, där man hoppas kunna påverka hårsäckar.

PRP har använts i andra sammanhang under många år, men har inte blivit en succé i vår bransch. De flesta torde vara överens om att effekten på tidigare stadier av ärftligt manligt håravfall kan jämföras med den av minoxidil (Rogaine etc). Metoden för hur man skall centrifugera venblodet för att få ett optimalt koncentrat är inte standardiserad, det finns flera kommersiella system på marknaden. Riskerna anses å andra sidan som i det närmaste obefintliga.

Motivet för att kombinera PRP med extracellulär matrix är att det sistnämnda skulle kunna bidra till en förbättrad läkning av huden i samband med hårtransplantationer. Den matrix som används är kommersiellt tillgänglig (MatriStem Wound Matrix eller MatriStem Micro Matrix). Riskerna att injicera sådant material, framställt från urinblåsan av gris, anses vara små, företaget själv anger dock:

MatriStem® Wound Matrix is intended for one-time use. Do not re-use or sterilize. Do not use if package seal has been broken. Complications and reactions are possible with any soft tissue repair, including but not limited to: infection, increased chronic inflammation, allergic reaction, unexplained fever or chills, excessive redness, pain or swelling.

Någon cancerrisk anges inte. Men den största ”risken” torde vara att man blir besviken på resultatet. En av de mest respekterade klinikerna inom branschen, Dr. Bernstein, sammanfattar: ”Results thus far have not been encouraging and we are currently not recommending ECM for our patients.

På vår klinik har vi har följt utvecklingen på området under flera år, men väljer också att avvakta tills en mer övertygande dokumentation för värdet av behandlingarna kan presenteras.

Inga Kommentarer till 'Hydracellbehandling?'

Det är aldrig försent!30 september, 2013

Jag promenerar med min 91 årige far. Han går i jämn och god takt med sin rollator. Det är hög septemberluft, solen värmer fortfarande, om man står still och vänder sig i rätt riktning. Vi pausar ibland, och han blundar mot de värmande strålarna, uttrycker hur bra han mår.

Då tänker jag på en reklam, där ”Tiden” i form av en prydlig, gråhårig herre, hälsar på för att sälja pensionsförsäkringar. Han säger att det finns undersökningar, som visar att 70-åringar har bättre livskvalitet än 40-åringar.

Jag tror det stämmer. Man lär ju sig efter vart hur livet fungerar, det ger självförtroende, om man nu kan använda insikterna för att styra sitt liv i rätt riktning.

I det skarpa ljuset syns hans ”okbens-skägg”: Det är behåring på övre delen av kinden, lite under ögonen. Om man har förmånen att bli riktigt gammal släpper tydligen den medfödda ”bromsen” på många hårsäckar. Det som var osynliga fjun i medelåldern blir till tydliga terminalhår. Intressant, eftersom vi märkt att vissa av våra allra äldsta patienter, som genomgått hårtransplantation, har fått överraskande snabba resultat. Även om vi ibland tyckt att deras transplantat verkat klena, har de ofta tagit sig över förväntan. Vi har gjort både strip och FUE i åldersklassen + 80.

Så jag säger det igen: det är aldrig försent, man slutar aldrig att glädja sig åt sitt hår. Vi borde göra hårtransplantation på flera seniorer!

Mats Ingers

2 Kommentarer till 'Det är aldrig försent!'

”Blir alla nöjda med sin hårtransplantation?”17 september, 2013

Rubricerad fråga får jag inte sällan i slutet av mina konsultationer . Den klinik, som påstår att 100 % av deras patienter är fullt nöjda talar inte sanning. En analys av den här frågan kan se ut så här:

Rent allmänt kan man konstatera att ett ”misslyckande” ofta har både subjektiva och objektiva komponenter. Oavsett vilket finns förklaringen i någon av följande punkter.

 

–          Slarv eller oskicklighet från klinikens sida vid genomförandet av transplantationen (1)

–          Komplicerande förutsättningar (2)

–          Försenat resultat eller suboptimal frisyr för att utnyttja de nya förutsättningarna (3)

–          Ytorna större än vad som kan täckas med det antal transplantat man haft till förfogande (vilket då ger otillräcklig täthet på åtminstone delar av ytorna) (4)

–          Fortsatta förluster av eget hår (originalhår) (5)

–          Orealistiska förväntningar, eventuellt underblåsta av en alltför ”säljande” eller optimistisk konsultation (6)

–          Inträffad komplikation (7)

–          Faktorer, som inte går att förklara annat än att varje individ är unik vad gäller det biologiska läkningsförloppet, som ju också påverkar uppväxten av transplantaten (7)

Det gäller att tänka på alla dessa punkter, och försöka förebygga de risker som går att förutse.  Som sökande ”kund” kan man i vart fall försöka skapa sig en uppfattning om klinikens personella resurser. Vilken erfarenhet  finns?  Står personalens storlek i proportion till storleken av de ingrepp, som står på företagets ”meny”?

New Hair Clinic vet, att vi aldrig skulle tillåta slarv eller en ”genväg”. Vi tvättar alltid lika rent, innan vi lägger på bandage, allt dokumenteras dessutom i bilder. Vi skulle aldrig låta ett transplantat torka, varje FUE-graft är kontrollerat, så att hårsäckarna är hela. Vi sätter aldrig ner transplantaten på fel djup,  även här är foto-doklumentationen en garant mot slarv.

Sedan är det en svår avvägning hur man marknadsför sin egen duglighet vid en konsultation eller på en hemsida. Skall vi tala om, att vi utförde 3500 FUE på en och samma dag igår? Kanske, men då bara för att visa att vi har den kapaciteten. Det är inget vi rekommenderar eller tar på oss annat än när förutsättningarna är de rätta. Skall vi tala om att vi har drillat ut ca 1,5 miljoner grafts vid våra FUE-operationer de senaste 4 åren? Kanske, för den som står i begrepp att välja klinik förstår säkert hur viktigt det är att kliniken verkligen har stor erfarenhet, och har hanterat alla tänkbara förutsättningar.

Alla våra patienter är inte fullt nöjda.  De individuella förutsättningarna är bättre eller sämre, det kan vi aldrig göra något åt. Men vi vet hur vi skall hantera både förutsägbara och mindre väntade problem!

Inga Kommentarer till '”Blir alla nöjda med sin hårtransplantation?”'

Åter till vardagen19 augusti, 2013

Efter en stärkande semester, tillbringad i en ovanligt behaglig svensk sommarmiljö, är jag nu igång för fullt. Det är trevligt att återse alla sina jobbarkompisar. En hårtransplantation är nog själva prototypen för ett teamwork. Den slitna klyschan, att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, gäller verkligen. Därför har vi inga svaga länkar.

Det är andra veckan nu. Förra veckan fick vi besök av en patient, som genomgick en stripoperation 10 månader tidigare. Hårsäckarna hade till synes etablerat sig hundraprocentigt, men det som kanske gladde oss mest var ärret. Vi gör numera trichofyti på övre sårkanten i alla fall, där så kan anses lämpligt. Det innebär att vi klipper bort en mm-bred hudremsa så ytligt, att vi bara får med oss en mindre del av de hårsäckar, som likt taktegel faller ner mot kanten. När vi sedan syr den undre kanten mot den nya kant vi åstadkommit, kommer de avklippta hårsäckarna att skicka ut sina hårstrån genom den blivande ärrlinjen. I det här fallet kunde man konstatera att det knappast var någon skillnad på hårtätheten över, i eller nedanför ärrlinjen.

Annars kan vi konstatera, att den trend som jag rapporterat om tidigare, håller i sig. FUE vinner terräng på stripoperationernas bekostnad. Det är ju lite paradoxalt, eftersom vi förmodligen aldrig varit så bra på ”strip” som nu. Men det innebär å andra sidan att vår erfarenhet av FUE hela tiden ökar, och det var rätt länge sedan vi passerade 1 miljon utdrillade hårsäckar!

Mats Ingers

P.S. Jag måste bara ge ett tips: Gå och se Leonard Cohen, om ni har möjlighet. Jag tillhörde den stora lyckliga skara, som bevittnade legenden i Odense i lördags. ”Now my hair is gray and my friends are gone” sjunger han bland annat, men det sista stämmer inte. Vad som dock slog mig var att medelåldern bland publiken förmodligen låg kring 45-50 år. Du som läser det här är i många fall yngre.  Kolla in den här killen, annars riskerar du att missa en av vår tids största!

Inga Kommentarer till 'Åter till vardagen'

Vissa nackdelar…10 juli, 2013

Nacken på den här bilden har aldrig tidigare varit utsatt för FUE. Det mönster av små  ljusa, hårlösa öar som avtecknar sig i bakhuvudet kunde annars tyda på tidigare grovkalibrig FUE. Hårsäckarna runt dessa öar ser friska och kraftiga ut, vilket gäller både det hormonstabila håret och den del av håret i bakhuvudet, som man kan tappa vid ärftligt manligt håravfall (androgenetisk alopeci).

Orsaken till att det ser ut så här är att patienten under 8 år burit en ”hair piece”, som klistrades i bakhuvudet. Han kände att den ”luggades” i vissa situationer. Jag tror inte det är hudreaktion på klistret, utan snarare på att nackhåret utsatts för långvarigt drag – vi kallar det tracktionsalopeci.
Nackens ägare genomgick en stripoperation på NHC för drygt 12 år sedan. En del av ärret blev lite bredare, varför vi nu satt FUE i borrade kanaler inom högra halvan av ärret. Dessa grafts sitter precis i hudytan, till skillnad från inplantat på hjässan, som sticker upp lite över ytan – detta för att undvika gropbildningar (pitting). Övriga små röda märken är resultat av en dags FUE. Vi använder 0,8 mm punschar, vilket i regel inte efterlämnar märken. Här har vi dessutom lagt på enzymgel (Scar Repair) för att ytterligare dämpa inflammation – men det är en annan historia! /Mats/

2 Kommentarer till 'Vissa nackdelar…'

Hårtransplantations blogg 1307022 juli, 2013

Det skall bli spännande att summera statistik efter det här året. Vi har sett en accelererad utveckling, där FUE vunnit mark på stripoperationernas bekostnad. Vissa veckor har vi knappt rört skalpellen, men fram till sommaruppehållet blir det betydligt fler hudremsor.

Det är ju inte så att strip skall betraktas som en förlegad metod, särskilt inte när man samtidigt gör trichofyti. I vissa situationer är metoden ”bästa val”. Kvinnor, som inte vill raka mer än nödvändigt på huvudet, föredrar ofta ett litet ingrepp i bakhuvudet framför att bli av med större volymer hår för att skaffa tillräckliga ytor för FUE. Och män som vet med sig att de inte passar i eller trivs med rakat huvud kan mycket väl göra strip utan att riskera ett sämre slutresultat. Speciellt om man behöver många transplantat, 2000 eller lite där över, är strip betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt.

Sedan NHC inledde verksamheten i Lund 1992 har vi hunnit slipa metodiken vid bortåt 10 000 stripoperationer. FUE har vi gjort sedan 2004. Det har blivit någonstans mellan 1 och 1½ miljon utdrillade hårsäcksgrupper, så inga förutsättningar är oss främmande!

Inga Kommentarer till 'Hårtransplantations blogg 130702'

Högtryck på hårfronten! Ingen kalfront i sikte!18 juni, 2013

Nu råder det högtryck, både ute och ”inne”. Länge sedan vi hade ett sådant ”tryck” på vår väntelista, det gäller både stripoperationer och FUE. Vi har till och med känt oss manade att använda ett par lördagar före våra semestrar den 20 juli. Har träffat ett antal patienter i Göteborg för hårkonsultationer och ser nu fram mot att fira Midsommar.

Och i saltvattenakvariet bakom mig flyter livet på odramatiskt. Jag har upptäckt en ny favorit, en malliknande fisk (han har i varje fall ett par spröt på huvudet), som jag döpt till ”Robin Hood”. Inte för att han använder sina två ”strån” för att kamma över, utan för att han inte visar någon respekt för den aggressivt revirbevakande ”Sheriffen”.
Simma lugnt!

Mats

Inga Kommentarer till 'Högtryck på hårfronten! Ingen kalfront i sikte!'

Information viktig, även om bot saknas11 juni, 2013

Jag hade konsultationer i Stockholm i helgen. Bland besökarna fanns en kvinna i medelåldern, som för ca 3 år sedan drabbats av intensiv klåda längs hela främre hårlinjen och i ögonbrynen. Gradvis tappade hon ögonbryn och en ca 2 cm bred zon av luggen. Det hela gick på några månader. Det var ingen rolig upplevelse.

Inte blev det bättre av det bemötande sjukvården gav. Min patient hade en känsla av att så väl husläkare som den hudläkare hon så småningom fick komma till bara konstaterade ”alopeci, inget att göra åt, det får du leva med”. Ingen hudbiopsi (vävnadsprov) togs. Möjligen kan detta ursäktas med att hela den kliniska bilden var så typisk.

Man kunde berättat att det här var ett tillstånd, som på svenska kan kallas frontal fibrotiserande (=ärrbildande) alopeci (FFA), eller Frontal Fibrosing Alopeci på engelska. Det beskrevs första gången så sent som 1994. Minst 75 % av de som drabbas är kvinnor, nästan alltid kaukasier. Typisk debutålder är 40-50 år, dvs. klimakteriet. I minst 3 fall av 4 drabbas även ögonbrynen. Man har försökt med cortisoninjektioner samt klorokin (en malariamedicin), men i stort sett utan effekt. FFA åtföljs i c a 3 fall av 4 av klåda, men den brukar ge sig när inflammationen efterhand klingar av. Man anser att det egna immunsystemet har en viktig roll, men att flera andra faktorer spelar in, som hormoner.

Orsaken till att man som doktor inte tar sig tid att ge tröst och information varierar säkert. Ibland beror det nog på att doktorn själv känner sig maktlös när det inte finns något att göra. När det gäller hår har jag tyvärr en känsla av att offentlig sjukvård inte tar problemen på allvar alla gånger. En stressig arbetssituation bidrar säkert i många fall. Och ibland har man ingen diagnos och än mindre svar på den för patienten mest brännande frågan: Vad gör vi nu?
Mats Ingers

Inga Kommentarer till 'Information viktig, även om bot saknas'

1 2 3 5