Formulär

Hårtransplantation på New Hair Clinic

New hair clinic gör hårtransplantation i stockholm och lund med fue-metoden och strip-metoden

Vi är en hårtransplantationsklinik med komplett register för att behandla såväl manligt håravfall som kvinnligt håravfall. Vi har gjort hårtransplantationer sedan 1992. Vi finns i Lund och arbetar främst med FUE-metoden. New Hair Clinic finns även på Nybrogatan 75 i Stockholm sedan 2011. Du kan även träffa oss i Göteborg för att få veta mer om hårtransplantation och vad vi kan göra för dig.

En hårtransplantation hos oss ger våra patienter håret tillbaka på riktigt. Vi arbetar med alla behandlingsmetoder och hittar den lösning som passar dina förutsättningar bäst. Vi arbetar med sofistikerad teknik, och håller oss ständigt uppdaterade. Idag har utvecklingen av instrument och teknik nått så långt att man kan återställa hår på ett fullkomligt naturligt sätt med en hårtransplantation. Håret växer i naturliga små grupper, och det är just sådana man transplanterar. Hårlinjer har en viss uppbyggnad, och den kan återskapas med FUE-metoden. Virvlar är inte längre ett problem, varje transplantat kan inplanteras i en given riktning och med en given vinkel i förhållande till hudytan. Även vid högt ställda krav kan tätheten drivas upp, men ibland kräver det att man förtätar i en andra omgång. Med hög ambitionsnivå följer en högre kostnad, men i förhållande till annan plastikkirurgi anses hårtransplantationer vara rimligt prissatta när man tar hänsyn till vilka personella resurser och vilken tid som krävs.

Vi har lagt stor möda på att skapa en hemtrevlig miljö där Du blir professionellt mottagen och känner Dig trygg.

Innan Du åker hem efter Din hårtransplantation går vi noga igenom Din eftervård, vad som sker efter operationen med läkningen, samt vad Du skall tänka på.

Vi har lagt stor möda på att skapa en hemtrevlig miljö där Du blir professionellt mottagen och känner Dig trygg. New Hair Clinic är bemannad dygnet om, måndag morgon till lördag förmiddag. Personal finns även lördag förmiddag för att sända hem de patienter som opererats i slutet av veckan. – See more at: http://www.newhairclinic.se/om-nhc/hartransplantationer/#more-9

New Hair Clinic lägger stor vikt vid att den som funderar på en hårtransplantation skall ha en djup förståelse för vad som är möjligt att göra, och vilka alternativen är. Vill Du veta mer om våra behandlingsmetoder; FUE-metoden och Strip-metoden så kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation. Vi tillhandahåller även marknadens bästa hårlaserbehandling, LaserCap.

Priser på Strip-metoden hittar Du här.

Priser på FUE-metoden hittar Du här.

Läs mer om oss här!

Se våra före- och efterbilder på hårtransplantationer här!

Se våra bilder tagna i samband med hårtransplantationer här!